Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

Fshesë elektrike
Fshesë elektrike
 
submarine
submarine
 
Kositse bari
Kositse bari
 
Nëndetësja
Nëndetësja
 
doubt
doubt
 
seagull
seagull
 
Menteshë
Menteshë
 
wheel
wheel
 
hinge
hinge
 
vacuum cleaner
vacuum cleaner
 
Rrota
Rrota
 
word
word
 
Fjala
Fjala
 
Pulëbardha
Pulëbardha
 
lawnmower
lawnmower
 
wheel
wheel
 
Dyshimi
Dyshimi
 
Timoni
Timoni
 
50l-card-blank
Fshesë elektrike Fshesë elektrike
50l-card-blank
submarine submarine
50l-card-blank
Kositse bari Kositse bari
50l-card-blank
Nëndetësja Nëndetësja
50l-card-blank
doubt doubt
50l-card-blank
seagull seagull
50l-card-blank
Menteshë Menteshë
50l-card-blank
wheel wheel
50l-card-blank
hinge hinge
50l-card-blank
vacuum cleaner vacuum cleaner
50l-card-blank
Rrota Rrota
50l-card-blank
word word
50l-card-blank
Fjala Fjala
50l-card-blank
Pulëbardha Pulëbardha
50l-card-blank
lawnmower lawnmower
50l-card-blank
wheel wheel
50l-card-blank
Dyshimi Dyshimi
50l-card-blank
Timoni Timoni