Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cuối cùng
Cuối cùng, hầu như không còn gì.
në fund
Në fund, thuajse nuk mbetet asgjë.
liên tục
Tôi liên tục bị đau lưng.
vazhdimisht
Kam vazhdimisht dhimbje shpine.
quá nhiều
Công việc trở nên quá nhiều đối với tôi.
shumë
Puna po bëhet shumë për mua.