Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

program
program
 
goldfish
goldfish
 
дугме
дугме
 
сан
сан
 
dream
dream
 
помагач
помагач
 
нектарина
нектарина
 
button
button
 
златна рибица
златна рибица
 
exercise machine
exercise machine
 
puma
puma
 
справа за вежбање
справа за вежбање
 
програм
програм
 
cigar
cigar
 
пума
пума
 
helper
helper
 
цигара
цигара
 
nectarine
nectarine
 
50l-card-blank
program program
50l-card-blank
goldfish goldfish
50l-card-blank
дугме дугме
50l-card-blank
сан сан
50l-card-blank
dream dream
50l-card-blank
помагач помагач
50l-card-blank
нектарина нектарина
50l-card-blank
button button
50l-card-blank
златна рибица златна рибица
50l-card-blank
exercise machine exercise machine
50l-card-blank
puma puma
50l-card-blank
справа за вежбање справа за вежбање
50l-card-blank
програм програм
50l-card-blank
cigar cigar
50l-card-blank
пума пума
50l-card-blank
helper helper
50l-card-blank
цигара цигара
50l-card-blank
nectarine nectarine