Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thường
Thông thường, cừu không phải màu hồng.
обично
Обично овце нису розе.
lên dốc
Con đường dốc lên rất cao.
узбрдо
Иде стрмо узбрдо.
trong trường hợp khẩn cấp
Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn nút màu đỏ!
у случају ванредне ситуације
У случају ванредне ситуације, притисните црвено дугме!