Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดตัว
 
กล่อง
กล่อง
 
เชิงเทียน
เชิงเทียน
 
ซากปรักหักพัง
ซากปรักหักพัง
 
stag
stag
 
candleholder
candleholder
 
bath towel
bath towel
 
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
 
เตียง
เตียง
 
box
box
 
bed
bed
 
railway bridge
railway bridge
 
ruin
ruin
 
บันได
บันได
 
stairs
stairs
 
กวางตัวผู้
กวางตัวผู้
 
crescent
crescent
 
สะพานรถไฟ
สะพานรถไฟ
 
50l-card-blank
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดตัว
50l-card-blank
กล่อง กล่อง
50l-card-blank
เชิงเทียน เชิงเทียน
50l-card-blank
ซากปรักหักพัง ซากปรักหักพัง
50l-card-blank
stag stag
50l-card-blank
candleholder candleholder
50l-card-blank
bath towel bath towel
50l-card-blank
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
50l-card-blank
เตียง เตียง
50l-card-blank
box box
50l-card-blank
bed bed
50l-card-blank
railway bridge railway bridge
50l-card-blank
ruin ruin
50l-card-blank
บันได บันได
50l-card-blank
stairs stairs
50l-card-blank
กวางตัวผู้ กวางตัวผู้
50l-card-blank
crescent crescent
50l-card-blank
สะพานรถไฟ สะพานรถไฟ