Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
bản địa
trái cây bản địa
พื้นเมือง
ผลไม้พื้นเมือง
đáng thương
người vô gia cư đáng thương
น่าสงสาร
คนไร้บ้านที่น่าสงสาร
cực đoan
môn lướt sóng cực đoan
สุดขั้ว
การโต้คลื่นสุดขั้ว