Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

mũ ấm
mũ ấm
 
cái phễu rót
cái phễu rót
 
зимові чоботи
зимові чоботи
 
tốc độ
tốc độ
 
cái móng ngựa
cái móng ngựa
 
підкова
підкова
 
метання списа
метання списа
 
môn ném lao
môn ném lao
 
шапка
шапка
 
скелелазіння
скелелазіння
 
thủ công mỹ nghệ
thủ công mỹ nghệ
 
cái đê khâu
cái đê khâu
 
швидкість
швидкість
 
môn leo núi
môn leo núi
 
художнє ремесло
художнє ремесло
 
воронка
воронка
 
наперсток
наперсток
 
giày đi tuyết
giày đi tuyết
 
50l-card-blank
mũ ấm mũ ấm
50l-card-blank
cái phễu rót cái phễu rót
50l-card-blank
зимові чоботи зимові чоботи
50l-card-blank
tốc độ tốc độ
50l-card-blank
cái móng ngựa cái móng ngựa
50l-card-blank
підкова підкова
50l-card-blank
метання списа метання списа
50l-card-blank
môn ném lao môn ném lao
50l-card-blank
шапка шапка
50l-card-blank
скелелазіння скелелазіння
50l-card-blank
thủ công mỹ nghệ thủ công mỹ nghệ
50l-card-blank
cái đê khâu cái đê khâu
50l-card-blank
швидкість швидкість
50l-card-blank
môn leo núi môn leo núi
50l-card-blank
художнє ремесло художнє ремесло
50l-card-blank
воронка воронка
50l-card-blank
наперсток наперсток
50l-card-blank
giày đi tuyết giày đi tuyết