Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
không nơi nào
Anh ấy không có nơi nào gọi là nhà.
ніде
Він ніде не може назвати дім своїм.
có khả năng
Anh ấy không có khả năng làm việc.
здатний
Він не здатний працювати.
không dưới mọi hình thức
Tôi không muốn làm điều này dưới mọi hình thức!
ніяк
Я ніяк не хочу це робити!