Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

goggles
goggles
 
pyjamas
pyjamas
 
鼠
 
船用螺旋桨
船用螺旋桨
 
sweater
sweater
 
救护车
救护车
 
睡衣
睡衣
 
护目镜
护目镜
 
面膜
面膜
 
笼
 
cage
cage
 
毛衣
毛衣
 
ambulance
ambulance
 
marine propeller
marine propeller
 
face mask
face mask
 
blackberry
blackberry
 
mouse
mouse
 
黑莓
黑莓
 
50l-card-blank
goggles goggles
50l-card-blank
pyjamas pyjamas
50l-card-blank
鼠
50l-card-blank
船用螺旋桨 船用螺旋桨
50l-card-blank
sweater sweater
50l-card-blank
救护车 救护车
50l-card-blank
睡衣 睡衣
50l-card-blank
护目镜 护目镜
50l-card-blank
面膜 面膜
50l-card-blank
笼
50l-card-blank
cage cage
50l-card-blank
毛衣 毛衣
50l-card-blank
ambulance ambulance
50l-card-blank
marine propeller marine propeller
50l-card-blank
face mask face mask
50l-card-blank
blackberry blackberry
50l-card-blank
mouse mouse
50l-card-blank
黑莓 黑莓