‫مصالح     
Materials

-

el llautó +

‫برنج

-

el ciment +

‫سیمان

-

la ceràmica +

‫سرامیک

-

la tela +

‫پارچه

-

la tela +

‫پارچه

-

el cotó +

‫پنبه

-

el vidre +

‫بلور

-

la brutícia +

‫کثیفی

-

la cola +

‫چسب

-

el cuir +

‫چرم

-

el metall +

‫فلز

-

l'oli +

‫نفت

-

la pols +

‫پودر

-

la sal +

‫نمک

-

la sorra +

‫شن

-

la ferralla +

‫قراضه

-

la plata +

‫نقره

-

la pedra +

‫سنگ

-

la palla +

‫کاه

-

la fusta +

‫چوب

-

la llana +

‫پشم

-
el llautó
‫برنج

-
el ciment
‫سیمان

-
la ceràmica
‫سرامیک

-
la tela
‫پارچه

-
la tela
‫پارچه

-
el cotó
‫پنبه

-
el vidre
‫بلور

-
la brutícia
‫کثیفی

-
la cola
‫چسب

-
el cuir
‫چرم

-
el metall
‫فلز

-
l'oli
‫نفت

-
la pols
‫پودر

-
la sal
‫نمک

-
la sorra
‫شن

-
la ferralla
‫قراضه

-
la plata
‫نقره

-
la pedra
‫سنگ

-
la palla
‫کاه

-
la fusta
‫چوب

-
la llana
‫پشم