‫طبیعت     
Natur

-

der Bogen, " +

‫قوس

-

der Stall, "e +

‫انبار

-

die Bucht, en +

‫خلیج

-

der Strand, "e +

‫ساحل

-

die Blase, n +

‫حباب

-

die Höhle, n +

‫غار

-

der Bauernhof, "e +

‫مزرعه

-

das Feuer, - +

‫آتش

-

die Spur, en +

‫رد پا

-

der Globus, Globen +

‫کره

-

die Ernte, n +

‫محصول

-

der Heuballen, - +

‫عدل یونجه

-

der See, n +

‫دریاچه

-

das Blatt, "er +

‫برگ

-

der Berg, e +

‫کوه

-

der Ozean, e +

‫اقیانوس

-

das Panorama, Panoramen +

‫چشم انداز

-

der Felsen, - +

‫صخره

-

die Quelle, n +

‫چشمه

-

der Sumpf, "e +

‫باتلاق

-

der Baum, "e +

‫درخت

-

der Baumstamm, "e +

‫تنه درخت

-

das Tal, "er +

‫درّه

-

die Aussicht, en +

‫منظره

-

der Wasserstrahl, en +

‫فوّاره

-

der Wasserfall, "e +

‫آبشار

-

die Welle, n +

‫موج

-
der Bogen, "
‫قوس

-
der Stall, "e
‫انبار

-
die Bucht, en
‫خلیج

-
der Strand, "e
‫ساحل

-
die Blase, n
‫حباب

-
die Höhle, n
‫غار

-
der Bauernhof, "e
‫مزرعه

-
das Feuer, -
‫آتش

-
die Spur, en
‫رد پا

-
der Globus, Globen
‫کره

-
die Ernte, n
‫محصول

-
der Heuballen, -
‫عدل یونجه

-
der See, n
‫دریاچه

-
das Blatt, "er
‫برگ

-
der Berg, e
‫کوه

-
der Ozean, e
‫اقیانوس

-
das Panorama, Panoramen
‫چشم انداز

-
der Felsen, -
‫صخره

-
die Quelle, n
‫چشمه

-
der Sumpf, "e
‫باتلاق

-
der Baum, "e
‫درخت

-
der Baumstamm, "e
‫تنه درخت

-
das Tal, "er
‫درّه

-
die Aussicht, en
‫منظره

-
der Wasserstrahl, en
‫فوّاره

-
der Wasserfall, "e
‫آبشار

-
die Welle, n
‫موج