‫طبیعت     
Naturo

-

la arko +

‫قوس

-

la stalo +

‫انبار

-

la golfeto +

‫خلیج

-

la plaĝo +

‫ساحل

-

la veziko +

‫حباب

-

la kaverno +

‫غار

-

la farmbieno +

‫مزرعه

-

la fajro +

‫آتش

-

la piedspuro +

‫رد پا

-

la terglobo +

‫کره

-

la rikolto +

‫محصول

-

la fojngarbo +

‫عدل یونجه

-

la lago +

‫دریاچه

-

la folio +

‫برگ

-

la monto +

‫کوه

-

la oceano +

‫اقیانوس

-

la panoramo +

‫چشم انداز

-

la roko +

‫صخره

-

la fonto +

‫چشمه

-

la marĉo +

‫باتلاق

-

la arbo +

‫درخت

-

la arbotrunko +

‫تنه درخت

-

la valo +

‫درّه

-

la vidpunkto +

‫منظره

-

la akvoĵeto +

‫فوّاره

-

la akvofalo +

‫آبشار

-

la ondo +

‫موج

-
la arko
‫قوس

-
la stalo
‫انبار

-
la golfeto
‫خلیج

-
la plaĝo
‫ساحل

-
la veziko
‫حباب

-
la kaverno
‫غار

-
la farmbieno
‫مزرعه

-
la fajro
‫آتش

-
la piedspuro
‫رد پا

-
la terglobo
‫کره

-
la rikolto
‫محصول

-
la fojngarbo
‫عدل یونجه

-
la lago
‫دریاچه

-
la folio
‫برگ

-
la monto
‫کوه

-
la oceano
‫اقیانوس

-
la panoramo
‫چشم انداز

-
la roko
‫صخره

-
la fonto
‫چشمه

-
la marĉo
‫باتلاق

-
la arbo
‫درخت

-
la arbotrunko
‫تنه درخت

-
la valo
‫درّه

-
la vidpunkto
‫منظره

-
la akvoĵeto
‫فوّاره

-
la akvofalo
‫آبشار

-
la ondo
‫موج