تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Sat Jun 15, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
mi vi   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
unu, , tri   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
La infano kakaon kaj pomsukon.   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
La estas malpura.   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
Mi ŝatus al la flughaveno.   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
vi ŝatas porkaĵon?   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
Kie estas bushaltejo?   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
Kie estas kastelo?   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
Kunprenu sunŝirman ,   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
Mi bezonas kaj ŝraŭbilon.   See hint