‫مصالح     
Materialoj

-

la kupro

‫برنج

-

la cemento

‫سیمان

-

la ceramiko

‫سرامیک

-

la teksaĵo

‫پارچه

-

la ŝtofo

‫پارچه

-

la kotono

‫پنبه

-

la kristalo

‫بلور

-

la malpuraĵo

‫کثیفی

-

la gluo

‫چسب

-

la ledo

‫چرم

-

la metalo

‫فلز

-

la oleo

‫نفت

-

la pulvoro

‫پودر

-

la salo

‫نمک

-

la feraĵo

‫قراضه

-

la arĝento

‫نقره

-

la ŝtono

‫سنگ

-

la pajlo

‫کاه

-

la ligno

‫چوب

-

la lano

‫پشم

-
la kupro
‫برنج

-
la cemento
‫سیمان

-
la ceramiko
‫سرامیک

-
la teksaĵo
‫پارچه

-
la ŝtofo
‫پارچه

-
la kotono
‫پنبه

-
la kristalo
‫بلور

-
la malpuraĵo
‫کثیفی

-
la gluo
‫چسب

-
la ledo
‫چرم

-
la metalo
‫فلز

-
la oleo
‫نفت

-
la pulvoro
‫پودر

-
la salo
‫نمک

-
la sablo
‫شن

-
la feraĵo
‫قراضه

-
la arĝento
‫نقره

-
la ŝtono
‫سنگ

-
la pajlo
‫کاه

-
la ligno
‫چوب

-
la lano
‫پشم