‫دین     
Agama

-

paskah +

‫عید پاک

-

telur paskah +

‫تخم مرغ عید پاک

-

malaikat +

‫فرشته

-

bel +

‫ناقوس

-

alkitab +

‫کتاب مقدس

-

uskup +

‫اسقف

-

berkat +

‫برکت

-

budhisme +

‫بودیسم

-

kekristenan +

‫مسیحیت

-

hadiah natal +

‫هدیه کریسمس

-

pohon natal +

‫درخت کریسمس

-

gereja +

‫کلیسا

-

peti mati +

‫تابوت

-

penciptaan +

‫خلقت

-

patung salib yesus +

‫صلیب عیسی

-

iblis +

‫شیطان

-

dewa +

‫خدا

-

hinduisme +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

yudaisme +

‫یهودیت

-

meditasi +

‫مراقبه

-

mumi +

‫مومیایی

-

muslim +

‫مسلمان

-

paus +

‫پاپ

-

shalat +

‫نماز

-

pendeta +

‫کشیش

-

agama +

‫دین

-

pelayanan +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoga +

‫کنیسه

-

candi +

‫معبد

-

makam +

‫مقبره

-
paskah
‫عید پاک

-
telur paskah
‫تخم مرغ عید پاک

-
malaikat
‫فرشته

-
bel
‫ناقوس

-
alkitab
‫کتاب مقدس

-
uskup
‫اسقف

-
berkat
‫برکت

-
budhisme
‫بودیسم

-
kekristenan
‫مسیحیت

-
hadiah natal
‫هدیه کریسمس

-
pohon natal
‫درخت کریسمس

-
gereja
‫کلیسا

-
peti mati
‫تابوت

-
penciptaan
‫خلقت

-
patung salib yesus
‫صلیب عیسی

-
iblis
‫شیطان

-
dewa
‫خدا

-
hinduisme
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
yudaisme
‫یهودیت

-
meditasi
‫مراقبه

-
mumi
‫مومیایی

-
muslim
‫مسلمان

-
paus
‫پاپ

-
shalat
‫نماز

-
pendeta
‫کشیش

-
agama
‫دین

-
pelayanan
‫مراسم مذهبی

-
sinagoga
‫کنیسه

-
candi
‫معبد

-
makam
‫مقبره