‫دفتر کار     
ಕಛೇರಿ

-

ಬಾಲ್ ಪೆನ್
bāl pen
+

‫خودکار

-

ವಿರಾಮ
virāma
+

‫زنگ تفریح

-

ಕೈಸಂಚಿಗೆ
kaisan̄cige
+

‫کیف

-

ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ
baṇṇada sīsakaḍḍi
+

‫مداد رنگی

-

ಸಮಾವೇಶ
samāvēśa
+

‫کنفرانس

-

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ
samāvēśa koṭhaḍi
+

‫اتاق کنفرانس

-

ನಕಲು
nakalu
+

‫کپی

-

ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ
mārga darśaka
+

‫دفتر تلفن

-

ಕಡತ
kaḍata
+

‫پرونده

-

ಕಡತದ ಬೀರು
kaḍatada bīru
+

‫قفسه پرونده

-

ಲೇಖನಿ
lēkhani
+

‫خودنویس

-

ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ
patragaḷa khāne
+

‫سبد نامه

-

ಗುರುತು ಮಸಿ
gurutu masi
+

‫ماژیک

-

ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ
bareyuva pustaka
+

‫دفتر

-

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ
ṭippaṇi pustaka
+

‫دفترچه یادداشت

-

ಕಛೇರಿ
kachēri
+

‫دفتر کار

-

ಕುರ್ಚಿ
kurci
+

‫صندلی

-

ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ
niyatakālakke mīrida kelasa
+

‫اضافه کاری

-

ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ
kāgadagaḷa hiḍike
+

‫گیره کاغذ

-

ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ
sīsada kaḍḍi
+

‫مداد

-

ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ
tūtu koreyuva salakaraṇe
+

‫سوراخ کن

-

ತಿಜೋರಿ
tijōri
+

‫ گاوصندوق

-

ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ
monacu māḍuva salakaraṇe
+

‫مداد تراش

-

ಕಾಗದದ ಚೂರು
kāgadada cūru
+

‫کاغذ خرد شده

-

ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
kāgada kattarisuva yantra
+

‫خرد کن

-

ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ
suruḷi bandhaka
+

‫دفترچه سیمی

-

U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ
U ākārada salāki
+

‫منگنه

-

ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
tanti holige yantra
+

‫منگنه

-

ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ
beraḷaccuyantra
+

‫ماشین تحریر

-

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
kāryasthaḷa
+

‫محلّ کار

-
ಬಾಲ್ ಪೆನ್
bāl pen
‫خودکار

-
ವಿರಾಮ
virāma
‫زنگ تفریح

-
ಕೈಸಂಚಿಗೆ
kaisan̄cige
‫کیف

-
ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ
baṇṇada sīsakaḍḍi
‫مداد رنگی

-
ಸಮಾವೇಶ
samāvēśa
‫کنفرانس

-
ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ
samāvēśa koṭhaḍi
‫اتاق کنفرانس

-
ನಕಲು
nakalu
‫کپی

-
ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ
mārga darśaka
‫دفتر تلفن

-
ಕಡತ
kaḍata
‫پرونده

-
ಕಡತದ ಬೀರು
kaḍatada bīru
‫قفسه پرونده

-
ಲೇಖನಿ
lēkhani
‫خودنویس

-
ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ
patragaḷa khāne
‫سبد نامه

-
ಗುರುತು ಮಸಿ
gurutu masi
‫ماژیک

-
ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ
bareyuva pustaka
‫دفتر

-
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ
ṭippaṇi pustaka
‫دفترچه یادداشت

-
ಕಛೇರಿ
kachēri
‫دفتر کار

-
ಕುರ್ಚಿ
kurci
‫صندلی

-
ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ
niyatakālakke mīrida kelasa
‫اضافه کاری

-
ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ
kāgadagaḷa hiḍike
‫گیره کاغذ

-
ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ
sīsada kaḍḍi
‫مداد

-
ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ
tūtu koreyuva salakaraṇe
‫سوراخ کن

-
ತಿಜೋರಿ
tijōri
‫ گاوصندوق

-
ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ
monacu māḍuva salakaraṇe
‫مداد تراش

-
ಕಾಗದದ ಚೂರು
kāgadada cūru
‫کاغذ خرد شده

-
ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
kāgada kattarisuva yantra
‫خرد کن

-
ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ
suruḷi bandhaka
‫دفترچه سیمی

-
U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ
U ākārada salāki
‫منگنه

-
ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
tanti holige yantra
‫منگنه

-
ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ
beraḷaccuyantra
‫ماشین تحریر

-
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
kāryasthaḷa
‫محلّ کار