‫دین     
Религија

-

велигден
veligden
+

‫عید پاک

-

велигденски јајца
veligdenski JaJca
+

‫تخم مرغ عید پاک

-

ангел
angel
+

‫فرشته

-

ѕвонче
dzvonče
+

‫ناقوس

-

библија
bibliJa
+

‫کتاب مقدس

-

владика
vladika
+

‫اسقف

-

благослов
blagoslov
+

‫برکت

-

будизам
budizam
+

‫بودیسم

-

христијанство
hristiJanstvo
+

‫مسیحیت

-

божиќен подарок
božiḱen podarok
+

‫هدیه کریسمس

-

новогодишна елка
novogodišna elka
+

‫درخت کریسمس

-

црква
crkva
+

‫کلیسا

-

ковчег
kovčeg
+

‫تابوت

-

создавање
sozdavanje
+

‫خلقت

-

распетие
raspetie
+

‫صلیب عیسی

-

ѓавол
ǵavol
+

‫شیطان

-

бог
bog
+

‫خدا

-

хиндуизам
hinduizam
+

‫آیین هندو

-

исламот
islamot
+

‫اسلام

-

еврејство
evreJstvo
+

‫یهودیت

-

медитација
meditaciJa
+

‫مراقبه

-

мумија
mumiJa
+

‫مومیایی

-

муслиманец
muslimanec
+

‫مسلمان

-

папа
papa
+

‫پاپ

-

молитва
molitva
+

‫نماز

-

свештеник
sveštenik
+

‫کشیش

-

религија
religiJa
+

‫دین

-

богослужба
bogoslužba
+

‫مراسم مذهبی

-

синагога
sinagoga
+

‫کنیسه

-

храм
hram
+

‫معبد

-

гроб
grob
+

‫مقبره

-
велигден
veligden
‫عید پاک

-
велигденски јајца
veligdenski JaJca
‫تخم مرغ عید پاک

-
ангел
angel
‫فرشته

-
ѕвонче
dzvonče
‫ناقوس

-
библија
bibliJa
‫کتاب مقدس

-
владика
vladika
‫اسقف

-
благослов
blagoslov
‫برکت

-
будизам
budizam
‫بودیسم

-
христијанство
hristiJanstvo
‫مسیحیت

-
божиќен подарок
božiḱen podarok
‫هدیه کریسمس

-
новогодишна елка
novogodišna elka
‫درخت کریسمس

-
црква
crkva
‫کلیسا

-
ковчег
kovčeg
‫تابوت

-
создавање
sozdavanje
‫خلقت

-
распетие
raspetie
‫صلیب عیسی

-
ѓавол
ǵavol
‫شیطان

-
бог
bog
‫خدا

-
хиндуизам
hinduizam
‫آیین هندو

-
исламот
islamot
‫اسلام

-
еврејство
evreJstvo
‫یهودیت

-
медитација
meditaciJa
‫مراقبه

-
мумија
mumiJa
‫مومیایی

-
муслиманец
muslimanec
‫مسلمان

-
папа
papa
‫پاپ

-
молитва
molitva
‫نماز

-
свештеник
sveštenik
‫کشیش

-
религија
religiJa
‫دین

-
богослужба
bogoslužba
‫مراسم مذهبی

-
синагога
sinagoga
‫کنیسه

-
храм
hram
‫معبد

-
гроб
grob
‫مقبره