‫آموزش و پرورش     
शिक्षण

-

पुरातत्वशास्त्र
purātatvaśāstra
+

‫باستان شناسی

-

अणू
aṇū
+

‫اتم

-

मंडळ
maṇḍaḷa
+

‫ تخته

-

गणना
gaṇanā
+

‫محاسبه

-

हिशेब करणारा
hiśēba karaṇārā
+

‫ماشین حساب

-

प्रमाणपत्र
pramāṇapatra
+

‫گواهینامه

-

खडू
khaḍū
+

‫گچ

-

वर्ग
varga
+

‫کلاس

-

होकायंत्र
hōkāyantra
+

‫پرگار

-

होकायंत्र
hōkāyantra
+

‫قطب نما

-

देश
dēśa
+

‫کشور

-

अर्थात
arthāta
+

‫کلاس

-

शैक्षणिक प्रमाणपत्र
śaikṣaṇika pramāṇapatra
+

‫دانش نامه

-

दिशा
diśā
+

‫جهت

-

शिक्षण
śikṣaṇa
+

‫آموزش

-

गाळणे
gāḷaṇē
+

‫فیلتر

-

सूत्र
sūtra
+

‫فرمول

-

भूगोल
bhūgōla
+

‫جغرافیا

-

व्याकरण
vyākaraṇa
+

‫دستور زبان

-

ज्ञान
jñāna
+

‫دانش

-

भाषा
bhāṣā
+

‫زبان

-

धडा
dhaḍā
+

‫درس

-

ग्रंथालय
granthālaya
+

‫کتابخانه

-

साहित्य
sāhitya
+

‫ادبیات

-

गणितशास्त्र
gaṇitaśāstra
+

‫ریاضیات

-

सूक्ष्मदर्शकयंत्र
sūkṣmadarśakayantra
+

‫میکروسکوپ

-

संख्या
saṅkhyā
+

‫عدد

-

संख्या
saṅkhyā
+

‫شماره

-

दाब
dāba
+

‫فشار

-

त्रिकोणाकृती घन
trikōṇākr̥tī ghana
+

‫منشور

-

प्राध्यापक
prādhyāpaka
+

‫استاد

-

पिरॅमिड
pirĕmiḍa
+

‫هرم

-

किरणोत्सार
kiraṇōtsāra
+

‫رادیواکتیویته

-

आकर्षित
ākarṣita
+

‫ترازو

-

अवकाश
avakāśa
+

‫فضا

-

आकडेवारी
ākaḍēvārī
+

‫آمار

-

अभ्यास
abhyāsa
+

‫تحصیلات

-

शब्दावयव
śabdāvayava
+

‫هجا

-

टेबल
ṭēbala
+

‫جدول

-

अनुवाद
anuvāda
+

‫ترجمه

-

त्रिकोण
trikōṇa
+

‫مثلث

-

उमलाउट
umalā'uṭa
+

‫حرف صدادار زبان های ژرمنی

-

विश्वविद्यापीठ
viśvavidyāpīṭha
+

‫دانشگاه

-

जागतिक नकाशा
jāgatika nakāśā
+

‫نقشه جهان

-
पुरातत्वशास्त्र
purātatvaśāstra
‫باستان شناسی

-
अणू
aṇū
‫اتم

-
मंडळ
maṇḍaḷa
‫ تخته

-
गणना
gaṇanā
‫محاسبه

-
हिशेब करणारा
hiśēba karaṇārā
‫ماشین حساب

-
प्रमाणपत्र
pramāṇapatra
‫گواهینامه

-
खडू
khaḍū
‫گچ

-
वर्ग
varga
‫کلاس

-
होकायंत्र
hōkāyantra
‫پرگار

-
होकायंत्र
hōkāyantra
‫قطب نما

-
देश
dēśa
‫کشور

-
अर्थात
arthāta
‫کلاس

-
शैक्षणिक प्रमाणपत्र
śaikṣaṇika pramāṇapatra
‫دانش نامه

-
दिशा
diśā
‫جهت

-
शिक्षण
śikṣaṇa
‫آموزش

-
गाळणे
gāḷaṇē
‫فیلتر

-
सूत्र
sūtra
‫فرمول

-
भूगोल
bhūgōla
‫جغرافیا

-
व्याकरण
vyākaraṇa
‫دستور زبان

-
ज्ञान
jñāna
‫دانش

-
भाषा
bhāṣā
‫زبان

-
धडा
dhaḍā
‫درس

-
ग्रंथालय
granthālaya
‫کتابخانه

-
साहित्य
sāhitya
‫ادبیات

-
गणितशास्त्र
gaṇitaśāstra
‫ریاضیات

-
सूक्ष्मदर्शकयंत्र
sūkṣmadarśakayantra
‫میکروسکوپ

-
संख्या
saṅkhyā
‫عدد

-
संख्या
saṅkhyā
‫شماره

-
दाब
dāba
‫فشار

-
त्रिकोणाकृती घन
trikōṇākr̥tī ghana
‫منشور

-
प्राध्यापक
prādhyāpaka
‫استاد

-
पिरॅमिड
pirĕmiḍa
‫هرم

-
किरणोत्सार
kiraṇōtsāra
‫رادیواکتیویته

-
आकर्षित
ākarṣita
‫ترازو

-
अवकाश
avakāśa
‫فضا

-
आकडेवारी
ākaḍēvārī
‫آمار

-
अभ्यास
abhyāsa
‫تحصیلات

-
शब्दावयव
śabdāvayava
‫هجا

-
टेबल
ṭēbala
‫جدول

-
अनुवाद
anuvāda
‫ترجمه

-
त्रिकोण
trikōṇa
‫مثلث

-
उमलाउट
umalā'uṭa
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی

-
विश्वविद्यापीठ
viśvavidyāpīṭha
‫دانشگاه

-
जागतिक नकाशा
jāgatika nakāśā
‫نقشه جهان