بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
هولناک
نقاب هولناک
भीषण
भीषण मुखवटा
ذهنی
لباس ذهنی
बौद्धिक
बौद्धिक वस्त्र
واقع‌بینانه
اغراق واقع‌بینانه
वास्तविक
वास्तविक अतिशयोक्ती