‫گیاهان     
ਪੌਦੇ

-

ਬਾਂਸ
bānsa
+

‫بامبو

-

ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
+

‫شکوفه

-

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
+

‫دسته گل

-

ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
+

‫شاخه

-

ਕਲੀ
kalī
+

‫غنچه

-

ਥੋਹਰ
thōhara
+

‫کاکتوس

-

ਘਾਹ
ghāha
+

‫گل شبدر چه

-

ਕੋਨ
kōna
+

‫مخروط

-

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
+

‫گل گندم

-

ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
+

‫زعفران

-

ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
+

‫نرگس

-

ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
+

‫گل مروارید

-

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
+

‫قاصدک

-

ਫੁੱਲ
phula
+

‫گل

-

ਪੱਤੇ
patē
+

‫شاخ و برگ

-

ਅਨਾਜ
anāja
+

‫دانه

-

ਘਾਹ
ghāha
+

‫چمن

-

ਵਿਕਾਸ
vikāsa
+

‫رشد

-

ਫੁੱਲ
phula
+

‫سنبل

-

ਬਗੀਚਾ
bagīcā
+

‫چمن

-

ਲਿੱਲੀ
lilī
+

‫سوسن سفید

-

ਅਲਸੀ
alasī
+

‫تخم بزرک

-

ਖੁੰਬ
khuba
+

‫قارچ

-

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
+

‫درخت زیتون

-

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
+

‫درخت خرما

-

ਪੈਂਸੀ
painsī
+

‫بنفشه سه رنگ

-

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
+

‫درخت هلو

-

ਪੌਦਾ
paudā
+

‫گیاه

-

ਖਸਖਸ
khasakhasa
+

‫خشخاش

-

ਜੜ੍ਹ
jaṛha
+

‫ریشه

-

ਗੁਲਾਬ
gulāba
+

‫گل رز

-

ਬੀਜ
bīja
+

‫بذر

-

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
+

‫گل برف

-

ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
+

‫گل آفتاب گردان

-

ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
+

‫خار

-

ਤਣਾ
taṇā
+

‫تنه

-

ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
+

‫گل لاله

-

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
+

‫نیلوفر آبی

-

ਆਟਾ
āṭā
+

‫گندم

-
ਬਾਂਸ
bānsa
‫بامبو

-
ਖਿੜਾਉ
khiṛā'u
‫شکوفه

-
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
‫دسته گل

-
ਟਾਹਣੀ
ṭāhaṇī
‫شاخه

-
ਕਲੀ
kalī
‫غنچه

-
ਥੋਹਰ
thōhara
‫کاکتوس

-
ਘਾਹ
ghāha
‫گل شبدر چه

-
ਕੋਨ
kōna
‫مخروط

-
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ
jagalī phula
‫گل گندم

-
ਕ੍ਰੋਕਸ
krōkasa
‫زعفران

-
ਡੈਫੋਡਿਲ
ḍaiphōḍila
‫نرگس

-
ਡੇਜ਼ੀ
ḍēzī
‫گل مروارید

-
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ
pīlē phula
‫قاصدک

-
ਫੁੱਲ
phula
‫گل

-
ਪੱਤੇ
patē
‫شاخ و برگ

-
ਅਨਾਜ
anāja
‫دانه

-
ਘਾਹ
ghāha
‫چمن

-
ਵਿਕਾਸ
vikāsa
‫رشد

-
ਫੁੱਲ
phula
‫سنبل

-
ਬਗੀਚਾ
bagīcā
‫چمن

-
ਲਿੱਲੀ
lilī
‫سوسن سفید

-
ਅਲਸੀ
alasī
‫تخم بزرک

-
ਖੁੰਬ
khuba
‫قارچ

-
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ
jaitūna darakhata
‫درخت زیتون

-
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
tāṛa dā darakhata
‫درخت خرما

-
ਪੈਂਸੀ
painsī
‫بنفشه سه رنگ

-
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
āṛū dā darakhata
‫درخت هلو

-
ਪੌਦਾ
paudā
‫گیاه

-
ਖਸਖਸ
khasakhasa
‫خشخاش

-
ਜੜ੍ਹ
jaṛha
‫ریشه

-
ਗੁਲਾਬ
gulāba
‫گل رز

-
ਬੀਜ
bīja
‫بذر

-
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
‫گل برف

-
ਸੂਰਜਮੁਖੀ
sūrajamukhī
‫گل آفتاب گردان

-
ਕਾਂਟਾ
kāṇṭā
‫خار

-
ਤਣਾ
taṇā
‫تنه

-
ਕਮਲ ਫੁੱਲ
kamala phula
‫گل لاله

-
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ
vāṭara lilī
‫نیلوفر آبی

-
ਆਟਾ
āṭā
‫گندم