‫هنر     
ਕਲਾ

-

ਵਾਹਵਾਹੀ
vāhavāhī
+

‫تشویق

-

ਕਲਾ
kalā
+

‫هنر

-

ਧਨੁਸ਼
dhanuśa
+

‫تعظیم

-

ਬ੍ਰੱਸ਼
braśa
+

‫قلم‌مو

-

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ
ragāṁ vālī kitāba
+

‫کتاب رنگ آمیزی

-

ਨ੍ਰਿਤਕ
nritaka
+

‫رقصنده

-

ਚਿੱਤਰਕਲਾ
citarakalā
+

‫طراحی

-

ਗੈਲਰੀ
gailarī
+

‫گالری

-

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
kaca dī khiṛakī
+

‫پنجره شیشه ای

-

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ
nivēkalē citara
+

‫نوشته دیواری

-

ਦਸਤਕਾਰੀ
dasatakārī
+

‫صنایع دستی

-

ਜੜਾਊ ਕੰਮ
jaṛā'ū kama
+

‫موزاییک

-

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
dīvāra dā kama
+

‫نقاشی دیواری

-

ਅਜਾਇਬਘਰ
ajā'ibaghara
+

‫موزه

-

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
kāraguzārī
+

‫به صحنه بردن

-

ਚਿੱਤਰ
citara
+

‫تصویر

-

ਕਵਿਤਾ
kavitā
+

‫شعر

-

ਮੂਰਤੀਕਲਾ
mūratīkalā
+

‫مجسّمه

-

ਗੀਤ
gīta
+

‫آهنگ

-

ਮੂਰਤੀ
mūratī
+

‫مجسّمه

-

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ
pāṇī vālē raga
+

‫آبرنگ

-
ਵਾਹਵਾਹੀ
vāhavāhī
‫تشویق

-
ਕਲਾ
kalā
‫هنر

-
ਧਨੁਸ਼
dhanuśa
‫تعظیم

-
ਬ੍ਰੱਸ਼
braśa
‫قلم‌مو

-
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ
ragāṁ vālī kitāba
‫کتاب رنگ آمیزی

-
ਨ੍ਰਿਤਕ
nritaka
‫رقصنده

-
ਚਿੱਤਰਕਲਾ
citarakalā
‫طراحی

-
ਗੈਲਰੀ
gailarī
‫گالری

-
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
kaca dī khiṛakī
‫پنجره شیشه ای

-
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ
nivēkalē citara
‫نوشته دیواری

-
ਦਸਤਕਾਰੀ
dasatakārī
‫صنایع دستی

-
ਜੜਾਊ ਕੰਮ
jaṛā'ū kama
‫موزاییک

-
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
dīvāra dā kama
‫نقاشی دیواری

-
ਅਜਾਇਬਘਰ
ajā'ibaghara
‫موزه

-
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
kāraguzārī
‫به صحنه بردن

-
ਚਿੱਤਰ
citara
‫تصویر

-
ਕਵਿਤਾ
kavitā
‫شعر

-
ਮੂਰਤੀਕਲਾ
mūratīkalā
‫مجسّمه

-
ਗੀਤ
gīta
‫آهنگ

-
ਮੂਰਤੀ
mūratī
‫مجسّمه

-
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ
pāṇī vālē raga
‫آبرنگ