‫خرید     
ਖਰੀਦਾਰੀ

-

ਬੇਕਰੀ
bēkarī
+

‫نانوایی

-

ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
+

‫بارکُد

-

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
kitābāṁ dī dukāna
+

‫کتابفروشی

-

ਕੈਫੇ
kaiphē
+

‫کافه

-

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
davā'ī'āṁ dī dukāna
+

‫داروخانه

-

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ
ḍrā'īkalīnara
+

‫خشک شویی

-

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
phulāṁ dī dukāna
+

‫گل فروشی

-

ਉਪਹਾਰ
upahāra
+

‫هدیه

-

ਬਾਜ਼ਾਰ
bāzāra
+

‫بازار

-

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ
bāzāra hāla
+

‫مرکز خرید

-

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
aḵẖabāra dā saṭaiṇḍa
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

ਫਾਰਮੇਸੀ
phāramēsī
+

‫داروخانه

-

ਡਾਕਘਰ
ḍākaghara
+

‫اداره پست

-

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
miṭī dē bhāṇḍē
+

‫سفالگری

-

ਵਿਕਰੀ
vikarī
+

‫فروش

-

ਦੁਕਾਨ
dukāna
+

‫فروشگاه

-

ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
+

‫خرید

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ
śāpiga baiga
+

‫کیسه خرید

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ
śāpiga ṭōkarī
+

‫سبد خرید

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ
śāpiga ṭhēl'hā
+

‫چرخ خرید

-

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ
śāpiga ṭūra
+

‫تور خرید

-
ਬੇਕਰੀ
bēkarī
‫نانوایی

-
ਬਾਰ ਕੋਡ
bāra kōḍa
‫بارکُد

-
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
kitābāṁ dī dukāna
‫کتابفروشی

-
ਕੈਫੇ
kaiphē
‫کافه

-
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
davā'ī'āṁ dī dukāna
‫داروخانه

-
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ
ḍrā'īkalīnara
‫خشک شویی

-
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
phulāṁ dī dukāna
‫گل فروشی

-
ਉਪਹਾਰ
upahāra
‫هدیه

-
ਬਾਜ਼ਾਰ
bāzāra
‫بازار

-
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ
bāzāra hāla
‫مرکز خرید

-
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
aḵẖabāra dā saṭaiṇḍa
‫دکه روزنامه فروشی

-
ਫਾਰਮੇਸੀ
phāramēsī
‫داروخانه

-
ਡਾਕਘਰ
ḍākaghara
‫اداره پست

-
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
miṭī dē bhāṇḍē
‫سفالگری

-
ਵਿਕਰੀ
vikarī
‫فروش

-
ਦੁਕਾਨ
dukāna
‫فروشگاه

-
ਖਰੀਦਾਰੀ
kharīdārī
‫خرید

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ
śāpiga baiga
‫کیسه خرید

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ
śāpiga ṭōkarī
‫سبد خرید

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ
śāpiga ṭhēl'hā
‫چرخ خرید

-
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ
śāpiga ṭūra
‫تور خرید