‫مبل     
Mobília

-

a poltrona

‫صندلی راحتی

-

a cama

‫تخت

-

a roupa de cama

‫روتختی

-

a estante

‫قفسه کتاب

-

o tapete

‫فرش

-

a cadeira

‫صندلی

-

a cômoda

‫کُمُد

-

o berço

‫گهواره

-

o armário

‫کُمُد

-

a cortina

‫پرده

-

a cortina

‫پرده

-

o ventilador

‫پنکه

-

o capacho

‫حصیر

-

o cercadinho

‫تخت نرده دار

-

a cadeira de balanço

‫صندلی گهواره ای

-

o cofre

‫گاو صنوق

-

o assento

‫صندلی

-

a prateleira

‫قفسه

-

a mesinha

‫میز عسلی

-

o sofá

‫کاناپه

-

o banquinho

‫صندلی

-

a mesa

‫میز

-

o abajur

‫چراغ رومیزی

-

o cesto de papéis

‫سبد کاغذ باطله

-
a poltrona
‫صندلی راحتی

-
a cama
‫تخت

-
a roupa de cama
‫روتختی

-
a estante
‫قفسه کتاب

-
o tapete
‫فرش

-
a cadeira
‫صندلی

-
a cômoda
‫کُمُد

-
o berço
‫گهواره

-
o armário
‫کُمُد

-
a cortina
‫پرده

-
a cortina
‫پرده

-
a escrivaninha
‫میز

-
o ventilador
‫پنکه

-
o capacho
‫حصیر

-
o cercadinho
‫تخت نرده دار

-
a cadeira de balanço
‫صندلی گهواره ای

-
o cofre
‫گاو صنوق

-
o assento
‫صندلی

-
a prateleira
‫قفسه

-
a mesinha
‫میز عسلی

-
o sofá
‫کاناپه

-
o banquinho
‫صندلی

-
a mesa
‫میز

-
o abajur
‫چراغ رومیزی

-
o cesto de papéis
‫سبد کاغذ باطله