‫حیوانات کوچک     
Malé zvieratá

-

mravec +

‫مورچه

-

chrobák +

‫قاب‌بالان

-

vták +

‫پرنده

-

vtáčia klietka +

‫قفس پرنده

-

vtáčia búdka +

‫خانه پرنده

-

čmeliak +

خرزنبوریان

-

motýľ +

‫پروانه

-

húsenica +

‫کرم ابریشم

-

stonožka +

‫هزارپا

-

krab +

‫خرچنگ

-

mucha +

‫مگس

-

žaba +

‫قورباغه

-

karas zlatý +

‫ماهی قرمز

-

kobylka +

‫ملخ

-

morské prasiatko +

‫خوکچه هندی

-

škrečok +

‫همستر

-

ježko +

‫جوجه تیغی

-

kolibrík +

‫مگس‌ مرغ

-

leguán +

‫سوسمار

-

hmyz +

‫حشره

-

medúza +

‫چتر دریایی

-

mačiatko +

‫بچه گربه

-

lienka +

‫پینه دوز

-

jašterica +

‫مارمولک

-

voš +

‫شپش

-

svišť +

‫مارموت

-

komár +

‫پشه

-

myš +

‫موش

-

ustrica +

‫صدف

-

škorpión +

‫عقرب

-

morský koník +

‫اسب دریایی

-

mušľa +

‫صدف

-

kreveta +

‫میگو

-

pavúk +

‫عنکبوت

-

pavučina +

‫تار عنکبوت

-

hviezdica morská +

‫ستاره دریایی

-

osa +

‫زنبور

-
mravec
‫مورچه

-
chrobák
‫قاب‌بالان

-
vták
‫پرنده

-
vtáčia klietka
‫قفس پرنده

-
vtáčia búdka
‫خانه پرنده

-
čmeliak
خرزنبوریان

-
motýľ
‫پروانه

-
húsenica
‫کرم ابریشم

-
stonožka
‫هزارپا

-
krab
‫خرچنگ

-
mucha
‫مگس

-
žaba
‫قورباغه

-
karas zlatý
‫ماهی قرمز

-
kobylka
‫ملخ

-
morské prasiatko
‫خوکچه هندی

-
škrečok
‫همستر

-
ježko
‫جوجه تیغی

-
kolibrík
‫مگس‌ مرغ

-
leguán
‫سوسمار

-
hmyz
‫حشره

-
medúza
‫چتر دریایی

-
mačiatko
‫بچه گربه

-
lienka
‫پینه دوز

-
jašterica
‫مارمولک

-
voš
‫شپش

-
svišť
‫مارموت

-
komár
‫پشه

-
myš
‫موش

-
ustrica
‫صدف

-
škorpión
‫عقرب

-
morský koník
‫اسب دریایی

-
mušľa
‫صدف

-
kreveta
‫میگو

-
pavúk
‫عنکبوت

-
pavučina
‫تار عنکبوت

-
hviezdica morská
‫ستاره دریایی

-
osa
‫زنبور