‫هوا     
Moti

-

Barmetër +

‫هواسنج

-

Re +

‫ابر

-

Të ftohtit +

‫سرما

-

Gjysmëhëna +

‫هلال

-

Errësira +

‫تاریکی

-

Thatësira +

‫خشکسالی

-

Toka +

‫زمین

-

Mjegulla +

‫مِه

-

Acari +

‫یخبندان

-

Rrugë e akullt +

‫یخبندان

-

Vapa +

‫گرما

-

Uragani +

‫گردباد

-

Ehull +

‫قندیل

-

Vetëtima +

‫صاعقه

-

Meteori +

‫شهاب سنگ

-

Hëna +

‫ماه

-

Ylberi +

‫رنگین کمان

-

Pikë shiu +

‫قطره باران

-

Bora +

‫برف

-

Flok dëbore +

‫دانه برف

-

Dordoleci +

‫آدم برفی

-

Ylli +

‫ستاره

-

Stuhia +

‫طوفان

-

Ngitje stuhie +

‫طوفان

-

Dielli +

‫خورشید

-

Rreze dielli +

‫پرتو افتاب

-

Perëndim dielli +

‫پستاب

-

Termometri +

‫دماسنج

-

Shtrëngatë +

‫رعد و برق

-

Muzgu +

‫شفق

-

Moti +

‫آب و هوا

-

Lagështi +

‫رطوبت

-

Era +

‫باد

-
Barmetër
‫هواسنج

-
Re
‫ابر

-
Të ftohtit
‫سرما

-
Gjysmëhëna
‫هلال

-
Errësira
‫تاریکی

-
Thatësira
‫خشکسالی

-
Toka
‫زمین

-
Mjegulla
‫مِه

-
Acari
‫یخبندان

-
Rrugë e akullt
‫یخبندان

-
Vapa
‫گرما

-
Uragani
‫گردباد

-
Ehull
‫قندیل

-
Vetëtima
‫صاعقه

-
Meteori
‫شهاب سنگ

-
Hëna
‫ماه

-
Ylberi
‫رنگین کمان

-
Pikë shiu
‫قطره باران

-
Bora
‫برف

-
Flok dëbore
‫دانه برف

-
Dordoleci
‫آدم برفی

-
Ylli
‫ستاره

-
Stuhia
‫طوفان

-
Ngitje stuhie
‫طوفان

-
Dielli
‫خورشید

-
Rreze dielli
‫پرتو افتاب

-
Perëndim dielli
‫پستاب

-
Termometri
‫دماسنج

-
Shtrëngatë
‫رعد و برق

-
Muzgu
‫شفق

-
Moti
‫آب و هوا

-
Lagështi
‫رطوبت

-
Era
‫باد