‫بسته بندی     
Paketleme

-

alüminyum folyo +

‫فویل آلومینیوم

-

fıçı +

‫بشکه

-

sepet +

‫سبد

-

şişe +

‫بطری

-

kutu +

‫جعبه

-

çikolata kutusu +

‫جعبه شکلات

-

karton +

‫مقوا

-

içerik +

‫محتوا

-

sandık +

‫صندوق

-

zarf +

‫پاکت نامه

-

düğüm +

‫گره

-

metal kutu +

‫جعبه فلزی

-

yağ varili +

‫بشک نفت

-

ambalaj +

‫بسته بندی

-

kağıt +

‫کاغذ

-

kağıt torba +

‫کیسه کاغذی

-

plastik +

‫پلاستیک

-

konserve kutusu +

‫قوطی

-

çanta +

‫ساک

-

şarap varili +

‫بشکه شراب

-

şarap şişesi +

‫بطری شراب

-

ahşap kutu +

‫جعبه چوبی

-
alüminyum folyo
‫فویل آلومینیوم

-
fıçı
‫بشکه

-
sepet
‫سبد

-
şişe
‫بطری

-
kutu
‫جعبه

-
çikolata kutusu
‫جعبه شکلات

-
karton
‫مقوا

-
içerik
‫محتوا

-
sandık
‫صندوق

-
zarf
‫پاکت نامه

-
düğüm
‫گره

-
metal kutu
‫جعبه فلزی

-
yağ varili
‫بشک نفت

-
ambalaj
‫بسته بندی

-
kağıt
‫کاغذ

-
kağıt torba
‫کیسه کاغذی

-
plastik
‫پلاستیک

-
konserve kutusu
‫قوطی

-
çanta
‫ساک

-
şarap varili
‫بشکه شراب

-
şarap şişesi
‫بطری شراب

-
ahşap kutu
‫جعبه چوبی