ਪਸ਼ੂ     
Animais

-

o pastor alemão +

ਜਰਮਨ ਚਰਵਾਹਾ

-

o animal +

ਪਸ਼ੂ

-

o bico +

ਚੁੰਝ

-

o castor +

ਊਦਬਿਲਾਵ

-

a mordedura +

ਕੱਟਣਾ

-

o javali +

ਸੂਰ

-

a gaiola +

ਪਿੰਜਰਾ

-

o bezerro +

ਵੱਛੜਾ

-

o gato +

ਬਿੱਲੀ

-

o pintainho +

ਚੂਜਾ

-

o frango +

ਮੁਰਗਾ

-

o veado +

ਹਿਰਨ

-

o cão +

ਕੁੱਤਾ

-

o golfinho +

ਡਾਲਫਿਨ

-

o pato +

ਬੱਤਖ

-

a águia +

ਇੱਲ

-

a pena +

ਪੰਖ

-

o flamingo +

ਰਾਜਹੰਸ

-

o potro +

ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

o alimento +

ਭੋਜਨ

-

a raposa +

ਲੂਮੜੀ

-

a cabra +

ਬੱਕਰੀ

-

o ganso +

ਹੰਸ

-

a lebre +

ਖਰਗੋਸ਼

-

a galinha +

ਮੁਰਗੀ

-

a garça +

ਬਗਲਾ

-

o chifre +

ਸਿੰਗ

-

a ferradura +

ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ

-

o cordeiro +

ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

a trela +

ਪੱਟਾ

-

a lagosta +

ਝੀਂਗਾ

-

o amor pelos animais +

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

-

o macaco +

ਬਾਂਦਰ

-

o açaime +

ਮੋਹਰਾ

-

o ninho +

ਆਲ੍ਹਣਾ

-

a coruja +

ਉੱਲੂ

-

o papagaio +

ਤੋਤਾ

-

o pavão +

ਮੋਰ

-

o pelicano +

ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ

-

o pinguim +

ਪੈਨਗੁਇਨ

-

o animal de estimação +

ਪਾਲਤੂ

-

o pombo +

ਕਬੂਤਰ

-

o coelho +

ਖਰਗੋਸ਼

-

o galo +

ਮੁਰਗਾ

-

o leão-marinho +

ਸੀਲ

-

a gaivota +

ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀ

-

a foca +

ਸੀਲ

-

a ovelha +

ਭੇਡ

-

a cobra +

ਸੱਪ

-

a cegonha +

ਸਾਰਸ

-

o cisne +

ਹੰਸ

-

a truta +

ਟ੍ਰਾਊਟ

-

o peru +

ਟਰਕੀ

-

a tartaruga +

ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

-

o abutre +

ਗਿੱਧ

-

o lobo +

ਭਾਲੂ

-
o pastor alemão
ਜਰਮਨ ਚਰਵਾਹਾ

-
o animal
ਪਸ਼ੂ

-
o bico
ਚੁੰਝ

-
o castor
ਊਦਬਿਲਾਵ

-
a mordedura
ਕੱਟਣਾ

-
o javali
ਸੂਰ

-
a gaiola
ਪਿੰਜਰਾ

-
o bezerro
ਵੱਛੜਾ

-
o gato
ਬਿੱਲੀ

-
o pintainho
ਚੂਜਾ

-
o frango
ਮੁਰਗਾ

-
o veado
ਹਿਰਨ

-
o cão
ਕੁੱਤਾ

-
o golfinho
ਡਾਲਫਿਨ

-
o pato
ਬੱਤਖ

-
a águia
ਇੱਲ

-
a pena
ਪੰਖ

-
o flamingo
ਰਾਜਹੰਸ

-
o potro
ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
o alimento
ਭੋਜਨ

-
a raposa
ਲੂਮੜੀ

-
a cabra
ਬੱਕਰੀ

-
o ganso
ਹੰਸ

-
a lebre
ਖਰਗੋਸ਼

-
a galinha
ਮੁਰਗੀ

-
a garça
ਬਗਲਾ

-
o chifre
ਸਿੰਗ

-
a ferradura
ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ

-
o cordeiro
ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
a trela
ਪੱਟਾ

-
a lagosta
ਝੀਂਗਾ

-
o amor pelos animais
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

-
o macaco
ਬਾਂਦਰ

-
o açaime
ਮੋਹਰਾ

-
o ninho
ਆਲ੍ਹਣਾ

-
a coruja
ਉੱਲੂ

-
o papagaio
ਤੋਤਾ

-
o pavão
ਮੋਰ

-
o pelicano
ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ

-
o pinguim
ਪੈਨਗੁਇਨ

-
o animal de estimação
ਪਾਲਤੂ

-
o pombo
ਕਬੂਤਰ

-
o coelho
ਖਰਗੋਸ਼

-
o galo
ਮੁਰਗਾ

-
o leão-marinho
ਸੀਲ

-
a gaivota
ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀ

-
a foca
ਸੀਲ

-
a ovelha
ਭੇਡ

-
a cobra
ਸੱਪ

-
a cegonha
ਸਾਰਸ

-
o cisne
ਹੰਸ

-
a truta
ਟ੍ਰਾਊਟ

-
o peru
ਟਰਕੀ

-
a tartaruga
ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

-
o abutre
ਗਿੱਧ

-
o lobo
ਭਾਲੂ