ਫਰਨੀਚਰ     
Mobiliário

-

a poltrona

ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-

a cama

ਬਿਸਤਰਾ

-

a roupa de cama

ਬਿਸਤਰਾ

-

a estante

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-

a carpete

ਕਾਲੀਨ

-

a cadeira

ਕੁਰਸੀ

-

a cómoda

ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-

o berço

ਪੰਘੂੜਾ

-

o armário

ਅਲਮਾਰੀ

-

a cortina

ਪਰਦਾ

-

a cortina

ਪਰਦਾ

-

a mesa

ਡੈਸਕ

-

a ventoinha

ਪੱਖਾ

-

o tapete

ਚਟਾਈ

-

o parque

ਪੰਘੂੜਾ

-

a cadeira de balanço

ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-

o cofre

ਤਜੋਰੀ

-

o assento

ਸੀਟ

-

a prateleira

ਸ਼ੈਲਫ

-

a mesa lateral

ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-

o sofá

ਸੋਫਾ

-

o banco alto

ਸਟੂਲ

-

a mesa

ਟੇਬਲ

-

o candeeiro de mesa

ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-

o cesto dos papéis

ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ

-
a poltrona
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-
a cama
ਬਿਸਤਰਾ

-
a roupa de cama
ਬਿਸਤਰਾ

-
a estante
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-
a carpete
ਕਾਲੀਨ

-
a cadeira
ਕੁਰਸੀ

-
a cómoda
ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-
o berço
ਪੰਘੂੜਾ

-
o armário
ਅਲਮਾਰੀ

-
a cortina
ਪਰਦਾ

-
a cortina
ਪਰਦਾ

-
a mesa
ਡੈਸਕ

-
a ventoinha
ਪੱਖਾ

-
o tapete
ਚਟਾਈ

-
o parque
ਪੰਘੂੜਾ

-
a cadeira de balanço
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-
o cofre
ਤਜੋਰੀ

-
o assento
ਸੀਟ

-
a prateleira
ਸ਼ੈਲਫ

-
a mesa lateral
ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-
o sofá
ਸੋਫਾ

-
o banco alto
ਸਟੂਲ

-
a mesa
ਟੇਬਲ

-
o candeeiro de mesa
ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-
o cesto dos papéis
ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ