மூலப்பொருட்கள்     
Materiais

-

o latão

பித்தளை

-

o cimento

சிமென்ட்

-

a cerâmica

பீங்கான்

-

o pano

கைத்துணி

-

o tecido

துணி

-

o algodão

பருத்தி

-

o cristal

படிகம்

-

a sujeira

அழுக்கு

-

a cola

பசை

-

o couro

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

o metal

உலோகம்

-

o óleo

எண்ணெய்

-

o pó

பொடி

-

o sal

உப்பு

-

a areia

மணல்

-

a sucata

வீணான பொருள்கள்

-

a prata

வெள்ளி

-

a pedra

கல்

-

a palha

வைக்கோல்

-

a madeira

மரம்

-

a lã

கம்பளி

-
o latão
பித்தளை

-
o cimento
சிமென்ட்

-
a cerâmica
பீங்கான்

-
o pano
கைத்துணி

-
o tecido
துணி

-
o algodão
பருத்தி

-
o cristal
படிகம்

-
a sujeira
அழுக்கு

-
a cola
பசை

-
o couro
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
o metal
உலோகம்

-
o óleo
எண்ணெய்

-
o pó
பொடி

-
o sal
உப்பு

-
a areia
மணல்

-
a sucata
வீணான பொருள்கள்

-
a prata
வெள்ளி

-
a pedra
கல்

-
a palha
வைக்கோல்

-
a madeira
மரம்

-
a lã
கம்பளி