இசை     
Música

-

o acordeão +

அக்கார்டியன்

-

a balalaika +

பலேலெய்கா

-

a banda +

இசைக்குழு

-

o banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

o clarinete +

க்ளாரினெட்

-

o concerto +

கச்சேரி

-

o tambor +

டிரம்

-

a bateria +

டிரம்ஸ்

-

a flauta +

புல்லாங்குழல்

-

o piano de cauda +

பெரும் பியானோ

-

a guitarra +

கிடார்

-

o salão +

அரங்கு

-

o teclado +

விசைப்பலகை

-

a gaita / a harmônica +

மவுத் ஆர்கன்

-

a música +

இசை

-

a estante para partitura +

இசை தாள்தாங்கி

-

a nota +

இசைக் குறிப்பு

-

o órgão +

இசை ஆர்கன்

-

o piano +

பியானோ

-

o saxofone +

சாக்சஃபோன்

-

o cantor +

பாடகர்

-

a corda +

கம்பி இழை

-

a trombeta +

ஊதுகொம்பு

-

o trombeteiro +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

o violino +

வயலின்

-

o estojo de violino +

வயலின் பெட்டி

-

o xilofone +

சைலோபோன்

-
o acordeão
அக்கார்டியன்

-
a balalaika
பலேலெய்கா

-
a banda
இசைக்குழு

-
o banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
o clarinete
க்ளாரினெட்

-
o concerto
கச்சேரி

-
o tambor
டிரம்

-
a bateria
டிரம்ஸ்

-
a flauta
புல்லாங்குழல்

-
o piano de cauda
பெரும் பியானோ

-
a guitarra
கிடார்

-
o salão
அரங்கு

-
o teclado
விசைப்பலகை

-
a gaita / a harmônica
மவுத் ஆர்கன்

-
a música
இசை

-
a estante para partitura
இசை தாள்தாங்கி

-
a nota
இசைக் குறிப்பு

-
o órgão
இசை ஆர்கன்

-
o piano
பியானோ

-
o saxofone
சாக்சஃபோன்

-
o cantor
பாடகர்

-
a corda
கம்பி இழை

-
a trombeta
ஊதுகொம்பு

-
o trombeteiro
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
o violino
வயலின்

-
o estojo de violino
வயலின் பெட்டி

-
o xilofone
சைலோபோன்