Âm nhạc     
Musik

-

das Akkordeon, s +

đàn ăccoc

-

die Balalaika, s +

đàn balalaika

-

die Band, s +

ban nhạc

-

das Banjo, s +

đàn banjô

-

die Klarinette, n +

kèn clarinet

-

das Konzert, e +

buổi hòa nhạc

-

die Trommel, n +

cái trống

-

das Schlagzeug, e +

bộ trống

-

die Flöte, n +

bộ trống

-

der Flügel, - +

đại dương cầm

-

die Gitarre, n +

đàn guitar

-

der Saal, Säle +

hội trường

-

das Keyboard, s +

bàn phím

-

die Mundharmonika, s +

kèn acmônica

-

die Musik +

âm nhạc

-

der Notenständer, - +

giá để bản nhạc

-

die Note, n +

nốt nhạc

-

die Orgel, n +

đàn oóc-gan

-

das Klavier, e +

đàn piano

-

das Saxofon, e +

kèn xắc xô phôn

-

der Sänger, - +

ca sĩ

-

die Saite, n +

dây đàn

-

die Trompete, n +

kèn trompet

-

der Trompeter, - +

nghệ sĩ thổi kèn trompet

-

die Geige, n +

đàn viôlông

-

der Geigenkasten, " +

hộp đàn viôlông

-

das Xylofon, e +

mộc cầm

-
das Akkordeon, s
đàn ăccoc

-
die Balalaika, s
đàn balalaika

-
die Band, s
ban nhạc

-
das Banjo, s
đàn banjô

-
die Klarinette, n
kèn clarinet

-
das Konzert, e
buổi hòa nhạc

-
die Trommel, n
cái trống

-
das Schlagzeug, e
bộ trống

-
die Flöte, n
bộ trống

-
der Flügel, -
đại dương cầm

-
die Gitarre, n
đàn guitar

-
der Saal, Säle
hội trường

-
das Keyboard, s
bàn phím

-
die Mundharmonika, s
kèn acmônica

-
die Musik
âm nhạc

-
der Notenständer, -
giá để bản nhạc

-
die Note, n
nốt nhạc

-
die Orgel, n
đàn oóc-gan

-
das Klavier, e
đàn piano

-
das Saxofon, e
kèn xắc xô phôn

-
der Sänger, -
ca sĩ

-
die Saite, n
dây đàn

-
die Trompete, n
kèn trompet

-
der Trompeter, -
nghệ sĩ thổi kèn trompet

-
die Geige, n
đàn viôlông

-
der Geigenkasten, "
hộp đàn viôlông

-
das Xylofon, e
mộc cầm