Thời tiết     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
thước đo

-
เมฆ
mâyk
đám mây

-
ความเย็น
kwam-yen′
lạnh

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
lưỡi liềm

-
ความมืด
kwam-mêut
bóng tối

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
hạn hán

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
trái đất

-
หมอก
màwk
sương mù

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
sương giá

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
men phủ

-
ความร้อน
kwam-ráwn
nóng

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
cơn bão

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
trụ băng

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
sét

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
sao băng

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
mặt trăng

-
รุ้ง
róong′
cầu vồng

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
giọt mưa

-
หิมะ
hì′-má′
tuyết

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
bông tuyết

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
người tuyết

-
ดาว
dao
ngôi sao

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
cơn dông

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
triều cường do dông bão

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
mặt trời

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
tia nắng

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
hoàng hôn

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
nhiệt kế

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
cơn dông tố

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
hoàng hôn

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
thời tiết

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
điều kiện ẩm ướt

-
ลม
lom′
gió