© Assignments | Dreamstime.com

Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
а /a/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
бэ /bɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
вэ /vɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
дэ /dɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
е /je/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ё /jo/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
зэ /zɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
і /i/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ка /ka/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эл /ɛl/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эм /ɛm/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эн /ɛn/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
о /o/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
пэ /pɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эр /ɛr/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эс /ɛs/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
тэ /tɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
у /u/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
эф /ɛf/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ха /xa/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ша /ʂa/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ы /ɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
э /ɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ю /ju/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
я /ja/