Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
a - /eɪ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
bee - /biː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
cee - /siː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
dee - /diː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
e - /iː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
i - /aɪ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
kay - /keɪ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
em - /ɛm/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
en - /ɛn/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
o - /oʊ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
pee - /piː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
cue - /kjuː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ar - /ɑr/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
tee - /tiː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
u - /juː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
vee - /viː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ex - /ɛks/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/