© Kisamarkiza | Dreamstime.com

Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
á - /a/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
bê - /be/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
cê - /se/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
dê - /de/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
é - /ɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
gê, guê - /ʒe/, /ɡe/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
i - /i/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
capa - /ˈkapɐ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
éle - /ˈɛlɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
éme - /ˈɛmɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
éne - /ˈɛnɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ó - /ɔ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
pê - /pe/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
quê - /ke/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
érre, rê - /ˈɛʁɨ/, /ˈʁe/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsɨ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
tê - /te/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
u - /u/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
vê - /ve/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
dâblio, duplo vê - /ˈdɐβlju/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
chis - /ʃiʃ ~ ʃis/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ípsilon, i grego - /ˈipsɨlɔn/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
zê - /ze/