© Jkraft5 | Dreamstime.com

Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
a - /a/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
bi - /b/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ci - /k/, /tʃ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
di - /d/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
e - /e/, /ɛ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
effe - /f/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
gi - /ɡ/, /dʒ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
acca - ∅ silent
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
i - /i/, /j/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
elle - /l/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
emme - /m/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
enne - /n/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
o - /o/, /ɔ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
pi - /p/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
cu - /k/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
erre - /r/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
esse - /s/, /z/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ti - /t/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
u - /u/, /w/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
vi, vu - /v/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
zeta - /ts/, /dz/