© Krechet | Dreamstime.com

Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]