© Ollikainen | Dreamstime.com

Leer die alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Leer om vreemde alfabette aanlyn te lees en te praat. Meer as 40 alfabette is beskikbaar.

Alfabette is noodsaaklik om te leer as jy wil lees en skryf in die taal wat jy leer. Hulle verskaf nuttige inligting oor die klanke van letters in tale en help jou om natuurliker te klink wanneer jy praat. Rollees af en kies uit meer as 40 alfabette om nou te begin leer.

af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
aa - /ɑː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
bee - /beː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
see - /seː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
dee - /deː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ee - /eː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
hoo - /hoː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ii - /iː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
jii - /jiː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
koo - /koː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
oo - /oː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
pee - /peː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
kuu - /kuː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
tee - /teː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
uu - /uː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
yy - /yː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
ää - /æː/
af - Alphabet Image af - Alphabet Image af - Alphabet Image
öö - /øː/