መዝገበ ቃላት

ተውላጠ ቃላትን ይማሩ - ዕብራይስጥ

אי פעם
האם אי פעם איבדת את כל הכסף שלך במניות?
ay p‘em
ham ay p‘em aybdt at kl hksp shlk bmnyvt?
አንዲት
በዓልቱ ገንዘብህን ሁሉ በግማሽ አጠፋህ?
שוב
הם נפגשו שוב.
shvb
hm npgshv shvb.
በስራቱ
በስራቱ ገና ተገናኙ።
איפה
איפה אתה?
ayph
ayph ath?
ዴት
ዴት ነህ/ነሽ?
קודם
הבטיחות באה קודם.
qvdm
hbtyhvt bah qvdm.
መጀመሪያ
ደህንነት በመጀመሪያ ነው።
למטה
הם מסתכלים עלי למטה.
lmth
hm mstklym ‘ely lmth.
ታች
እነርሱ ታች ይመለከታሉኝ።
אחרי
החיות הצעירות הולכות אחרי אמן.
ahry
hhyvt hts‘eyrvt hvlkvt ahry amn.
በኋላ
የትውልዱ እንስሶች እናታቸውን በኋላ ይከተላሉ።
באמת
האם אני יכול להאמין לזה באמת?
bamt
ham any ykvl lhamyn lzh bamt?
በእውነት
በእውነት ይህን ያምናለሁን?
בחוץ
אנו אוכלים בחוץ היום.
bhvts
anv avklym bhvts hyvm.
ውጭ
ዛሬ ውጭ እንበላለን።
סביב
לא צריך לדבר סביב הבעיה.
sbyb
la tsryk ldbr sbyb hb‘eyh.
ዙሪያ
ችግሩ ዙሪያ ማወራር አይገባም።
למה
הילדים רוצים לדעת למה הכל הוא כפי שהוא.
lmh
hyldym rvtsym ld‘et lmh hkl hva kpy shhva.
ለምን
ልጆች ሁሉን ለምን እንዲህ ነው እንደሆነ ለማወቅ ይፈልጋሉ።
בכל מקום
יש פלסטיק בכל מקום.
bkl mqvm
ysh plstyq bkl mqvm.
በሁሉም ስፍራ
ነጭ በሁሉም ስፍራ ነው።
החוצה
הוא נושא את הטרף החוצה.
hhvtsh
hva nvsha at htrp hhvtsh.
ወደርቅ
አረቦቹን ወደርቅ ይዞታል።