መዝገበ ቃላት

ተውላጠ ቃላትን ይማሩ - አልባንያኛ

cms/adverbs-webp/135100113.webp
gjithmonë
Këtu ka pasur gjithmonë një liqen.
hulē
izīhi hulē ḥāyik’i neberi.
cms/adverbs-webp/81256632.webp
rreth
Nuk duhet të flasësh rreth një problemi.
zurīya
chigiru zurīya mawerari āyigebami.
cms/adverbs-webp/111290590.webp
njësoj
Këta njerëz janë të ndryshëm, por njësoj optimistë!
bekuli
bekuli āsitemamanyineti hunēta nachewi.
cms/adverbs-webp/133226973.webp
sapo
Ajo sapo zgjohu.
betolo
betolo tenesachi.
cms/adverbs-webp/176427272.webp
poshtë
Ai bie poshtë nga lart.
tachi
kelayi tachi yiwedik’ali.
cms/adverbs-webp/75164594.webp
shpesh
Tornadot nuk shihen shpesh.
bizu
negodonawochi bizu āyitayumi.
cms/adverbs-webp/124269786.webp
në shtëpi
Ushkatri dëshiron të kthehet në shtëpi te familja e tij.
bēti
wetaderu wede bēti lemalefi yifeligali.
cms/adverbs-webp/96228114.webp
tani
Duhet të e telefonoj tani?
āhuni
āhuni medewelewi newini?
cms/adverbs-webp/174985671.webp
pothuajse
Rezervuari është pothuajse bosh.
betikili
taniku betikili bado newi.
cms/adverbs-webp/66918252.webp
së paku
Flokëtarja nuk ka kushtuar shumë së paku.
bīziti
t͟s’eguri laladerisu bīziti waga ālineberemi.
cms/adverbs-webp/138988656.webp
kurdo
Mund të na telefononi kurdo.
bemaninyawimi gīzē
bemaninyawimi gīzē t’eriteni met’enati yichilalachihu.
cms/adverbs-webp/155080149.webp
pse
Fëmijët dëshirojnë të dinë pse gjithçka është siç është.
lemini
lijochi huluni lemini inidīhi newi inidehone lemawek’i yifeligalu.