Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
вдигам се
Той се изправи от стола с инвалид.
rise
He rose from his wheelchair.
поздравявам
Сърдечно те поздравяваме за рождения ти ден!
congratulate
We heartily congratulate you on your birthday!
преминавам покрай
Двете преминават едно покрай друго.
pass by
The two pass by each other.