Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
разбъркано
Играчките са всички разбъркани на пода.
mixed up
The toys are all mixed up on the floor.
по пътя
Тя е по пътя в гората.
on the way
She is on her way in the forest.
случайно
Случайно спечелих на играта.
coincidentally
I coincidentally won at the game.