Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
oženiti se
Par se upravo oženio.
casar-se
La parella s’acaba de casar.
ići kući
Ide kući nakon posla.
anar a casa
Ell va a casa després de treballar.
ljuljati
Ona voli da se ljulja.
gronxar
A ella li agrada gronxar-se.