© Marcoscisetti | Dreamstime.com

Naučite brojeveMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[u]

[jedan]number container
2
[dos] / [dues]

[dva]number container
3
[tres]

[tri]number container
4
[quatre]

[četiri]number container
5
[cinc]

[pet]number container
6
[sis]

[šest]number container
7
[set]

[sedam]number container
8
[vuit]

[osam]number container
9
[nou]

[devet]number container
10
[deu]

[deset]