Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
el temps
‫الوقت
el lleó marí
‫أسد البحر
l‘interruptor
‫مفتاح التشغيل