Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
la pel·lícula
ಚಿತ್ರಸುರಳಿ
la pinya
ಅನಾನಾಸ್
la goma
ರಬ್ಬರ್ ಪಟ್ಟಿ