Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
l‘aire condicionat
la klimatizilo
la forquilla
la forko
la cursa de cavalls
la ĉevalvetkuro