Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
el crani
खोपड़ी
la creació
सृष्टि
l‘encenall de fusta
लकड़ी का बुरादा