© Ipb | Dreamstime.com

Aprèn l’alfabet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Aprèn a llegir i pronunciar alfabets estrangers en línia. Hi ha més de 40 alfabets disponibles.

Els alfabets són essencials per aprendre si vols llegir i escriure en la llengua que estàs aprenent. Proporcionen informació útil sobre els sons de les lletres en els idiomes i us ajuden a sonar més natural quan parleu. Desplaceu-vos cap avall i trieu entre més de 40 alfabets per començar a aprendre ara.

ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dāl - d - /d/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
sīn - s - /s/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
qāf - q - /q/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
kāf - k - /k/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
lām - l - /l/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
mīm - m - /m/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
nūn - n - /n/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image ca - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,