© pribalt - Fotolia | castle

NombresMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d’arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[üks]

[u]number container
2
[kaks]

[dos] / [dues]number container
3
[kolm]

[tres]number container
4
[neli]

[quatre]number container
5
[viis]

[cinc]number container
6
[kuus]

[sis]number container
7
[seitse]

[set]number container
8
[kaheksa]

[vuit]number container
9
[üheksa]

[nou]number container
10
[kümme]

[deu]